Estudie paisatge

Estàs a: Inici | El Municipi | Estudie paisatge

INTRODUCCIÓ

Les llacunes de la Mata-Torrevella, es troben a la comarca de la Vega Baixa del Segura, ocupant part de
els termes municipals de Guardamar del Segura, Torrevella, els Montesinos i Rojals.

Conformen juntament amb El Fons i les Salines de Santa Pola, un triangle d’aiguamolls de rellevància internacional en el sud d’Alacant. Declarat d’importància internacional des de 1989 per la Convenció Ramsar, i inclòs dins de les zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA) segons la directiva Ocells de la Unió Europea.

El parque también está incluido en la red natura 2000, forma parte del catálogo de zonas húmedas de la Comunitat Valenciana, y es zona LIC (Lugar de Interés Comunitario).

OBJECTE DE L’ESTUDI

L’ Estudi de Paisatge del Parc Natural de les Llacunes de La Mata i Torrevella té per objecte facilitar l’ús científic, didàctic i recreatiu del Parc, resoldre els possibles conflictes paisatgístics derivats de les diferents activitats que es desenvolupen a l’interior o a l’entorn del parc i establir els connectors del Parc amb altres espais naturals, agrícoles, urbans o litorals pròxims.

– Definir recorreguts, miradors i espais públics que faciliten l’ús i gaudi públic del parc sense perjudici per als seus valors mediambientals , culturals i productius.

– Proposar mesures i estratègies per a la integració paisatgística d’infraestructures i zones urbanitzades pròximes.- Proporcionar normes i recomanacions per a la gestió dels diferents espais productius que es donen dins del Parc (agrícoles, saliners, etc).

– Orientar la creació de connectors del Parc Natural amb la infraestructura verda del Sud d’Alacant.

Documentació:

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

INTRODUCCIÓ

Li agraïm en primer lloc la seua col·laboració en el Pla de Participació Pública de l’Estudi de Paisatge del Parc Natural de les Llacunes de La Mata i Torrevella, un Pla mitjançant el qual, d’acord amb la legislació Valenciana, s’espera recollir l’opinió de la població sobre la situació actual del parc natural i sobre les estratègies que haurien d’orientar la seua evolució futura.

El pla s’estructura en 3 fases successives en les quals li animem a participar i de la qual li presentem a continuació la FASE2: Valoració del Paisatge.

OBJECTIU

L’objectiu de la fase 2 és recollir la VALORACIÓ d’experts i de la població resident i visitant sobre les Unitats de Paisatge i Recursos Paisatgístics del Parc Natural i de les seues àrees pròximes.

Tal com es recull en el document amb les Conclusions de la FASE1 del Pla de Participació Pública, aquestes Unitats i Recursos Paisatgístics van ser definides mitjançant el treball conjunt de l’equip redactor i les persones que van participar en la citada FASE1.

La valoració de les Unitats i Recursos Paisatgístics inclosos en el present qüestionari permetrà que les propostes i programes a desenvolupar posteriorment en el present Estudi de Paisatge consideren les preferències de la població i les opinions de tècnics i experts.

Documentació:

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

INTRODUCCIÓ

Li agraïm en primer lloc la seua col·laboració en el Pla de Participació Pública de l’Estudi de Paisatge del Parc Natural de les Llacunes de La Mata i Torrevella, un Pla mitjançant el qual, d’acord amb la legislació Valenciana, s’espera recollir l’opinió de la població sobre la situació actual del parc natural i sobre les estratègies que haurien d’orientar la seua evolució futura.

El pla s’estructura en 3 fases successives en les quals li animem a participar i de la qual li presentem a continuació la seua ÚLTIMA FASE: FASE3: Propostes de Paisatge.

OBJECTIUS DE LA FASE 3

L’objectiu de la FASE 3 del Pla de Participació Pública de l’Estudi de Paisatge del Parc Natural de les Llacunes de La Mata i Torrevella és recollir els suggeriments d’experts i població resident i visitant sobre els aspectes a corregir, millorar o potenciar en el paisatge dels àmbits següents:

  • ÀMBITS GENÈRICS:

· Parc Natural de la Mata – Torrevella.
· Entorn del Parc Natural de La Mata – Torrevella.

  • ÀMBITS ESPECÍFICS:

· Unitats de Paisatge.
· Recursos Paisatgístics ambientals.
· Recursos Paisatgístics culturals.
· Recursos Paisatgístics visuals.

Documentació:

Et pot interessar