Estàs a: Inici | El Municipi | Cronista Remedios Muñoz

Cronista Oficial de Los Montesinos (1993-2015)

Remedios Muñoz Hernández

Llibres

Portada del llibre Les segregacions municipals en el Baix Segura

Les segregacions municipals en el Baix Segura: Els processos d’Almoradí, Algorfa i Los Montesinos. 2000

Portada llibre Los Montesinos imatges de la nostra història 2013

Los Montesinos: Imatges de la nostra història. 2013

Portada llibre De la Marquesa als Montesinos 2013

De La Marquesa a Los Montesinos. 2013

Portada lliure Herències en benefici de l'ànima 2014

Herències en benefici de l’ànima. El poder del clergat i l’ordenació del territori en el secà litoral del Baix Segura. 2014

ARTICLES

Article 1995

Revista ALQUIBLA Núm. 1

1995

Article 1998

Revista ALQUIBLA Nº 4

1998

Article 1999

Revista ALQUIBLA Nº 5

1999

Article 2000

L’Assut de Alfeitamí (XVI) i la reducció del almarjal en el tram sud del riu Segura (Almoradí). 2000

Article 2001

Revista ALQUIBLA Nº 7

2001

Article 2002

Revista ALQUIBLA Nº 8

2002

Article 2011

Los Montesinos: De caseriu de secà a llogaret entre jardins gràcies al Canal de Regs de Llevant Marge Dret. 2011

Article 2012

Almoradí, municipi independent d’Oriola en 1583. Anàlisi del privilegi que li confereix categoria d’Universitat. 2012

Article-2012-XVIII

Noves poblacions en el sud alacantí. La intervenció de l’església en la consolidació de nuclis veïnals, s. XVIII. 2012

Portada-Article-2013

La investigació històrica com a instrument eficaç en la conservació del patrimoni. 2013

ALQUIBLA

Revista d’investigació del Baix Segura

Portada ALQUIBLA 1-1995

Revista Alquibla 1995

Portada ALQUIBLA 2-1996

Revista Alquibla 1996

Portada ALQUIBLA 3-1997

Revista Alquibla 1997

Portada ALQUIBLA 4-1998

Revista Alquibla 1998

Portada ALQUIBLA 5-1999

Revista Alquibla 1999

Portada ALQUIBLA 6-2000

Revista Alquibla 2000

Portada ALQUIBLA 7-2001

Revista Alquibla 2001

Portada ALQUIBLA 8-2002

Revista Alquibla 2002

EDICIÓ FACSIMIL

Llibre dels repartiments dels terres entre vehins de la molt noble i lleial Ciutat d’Oriola

El còdex, amb cobertes de fusta una miqueta deteriorada, té unes
dimensions de 42O per 27O cm. El seu interior està format per huitanta” i set
folis de pergamí, ben conservats, manuscrit a dues columnes, amb lletra
gòtica prehumanística, datable a primera meitat del XIV que les seues inicials apareixen
il·luminades en color roig i blau. Les seues pàgines apareixen dividides en dues columnes,
en les quals queda anotat amb claredat el nom i cognoms del beneficiari,
professió, a vegades procedència i el lot de terres concedides en tahúllas,
la quantitat del qual s’expressa en números romans. Allí s’observen cognoms de
noble llinatge al costat d’uns altres amb professions més modestes com pellejeros,
sabaters, fusters o mestres de la pedra. Aspectes d’interés contemplats
en el text són els referits a la reconstrucció i cura de séquies, azarbes i
sénies, manteniment de camins i conservació de fonts i terrenys d’ús
comú.

Pàgina interior titular facsimil

LABOR CRONISTA

Crónica 2011

Crónica de Los Montesinos. 2011

Crónica 2012

Crónica de Los Montesinos. 2012

Crónica 2013

Crónica de Los Montesinos. 2013

Crónica 2014

Crónica de Los Montesinos. 2014

Documentació relativa al nomenament de cronista oficial

PROGRAMES DE FESTES

Portada lliure festes 1993
Portada lliure festes 1994
Portada llibre festes 1995
Portada llibre festes 1996
Portada llibre festes 1997
Portada llibre festes 1998
Portada llibre festes 2001
Portada llibre festes 2008
Portada llibre festes 2010
Portada llibre festes 2011
Portada llibre festes 2012
Portada llibre festes 2013
Portada llibre festes 2015

FOTOGRAFIES

Cronista Oficial de Los Montesinos (1993-2015)

Et pot interessar