Estàs a: Inici | Turisme | Història

Els Montesinos deu el seu nom a la família nobiliària que va regir els destins de les terres on s’enclava el poble. Des de les reformes del Cardenal Belluga el conjunt del Baix Segura va ser prosperant i amb ella Els Montesinos, fins arribar a l’actual xifra de població de dret de 2.841 habitants.

La demarcació territorial dels Montesinos, va pertànyer al municipi d’Almoradí des S.XVI, fins l’any 1990, en el qual va finalitzar la tutela tradicional que havia exercit aquesta població. En efecte, mitjançant Decret 140/90 del Cosell de la Generalitat Valenciana, Els Montesinos es va convertir en municipi independent, amb Ajuntament propi i amb territori desmembrat de l’antic terme d’Almoradí.

El terme municipal dels Montesinos, l’extensió és de 15.132.824 m2, està situat a l’extrem sud de la província d’Alacant i de la Comunitat Valenciana, al Sud de la comarca del Baix Segura, a les terres que tradicionalment han conformat el “camp o secà”, allunyat de l’horta o terres regades pel Riu Segura.

Església La Marquesa
Verge Blanca
Vista aèria de Los Montesinos

Aquest municipi ve emmarcat pels següents termes municipals:

  • Al Nord, amb Algorfa i Rojals.
  • Al Sud, Sant Miquel de Salines.
  • A l’Est, Torrevella, limitant-la per la “Llacuna Salada”
  • I a l’Oest, Almoradí i Oriola.

Els primers resultats causals per al desenvolupament i assentament d’aquest municipi, van arribar a principis de segle amb la construcció del Canal de Regs de Llevant, marge dret, i van prosseguir amb les diverses situacions d’extracció i embassament d’aigües existents al subsòl. L’ampliació del regadiu va culminar en els Vuitanta amb les aportacions transvasament Tajo-Segura i prossegueix, en l’actualitat, amb el reciclatge d’aigües residuals i la instal·lació de modernes plantes dessalinitzadores que milloren la qualitat de les aigües hipogees.

La tradició agrícola s’està transformant a passos de gegant causa de la pressió del turisme de costa, gràcies a la seva proximitat amb Torrevella i Guardamar del Segura. Aquesta prosperitat es reflecteix en els projectes municipals corresponents a les Normes Subsidiàries aprovades definitivament el 1996 que preveuen construir dues zones industrials d’uns 340.709 metres quadrats, dues residencials d’uns 245.000 metres quadrats i un pla parcial de 478.692 m2 que suposarà un creixement de la de la població d’aquesta localitat en 9.913 persones més, població treta a partir dels habitatges que es van a construir en total, suposant que en cadascuna dels habitatges construïts fossin ocupades per una família de tres components.

Et pot interessar