Hisenda de El Montanaro

Estàs a: Inici | patrimonio cultural | Hisenda de El Montanaro

El conjunt edificat és un fidel reflex de l’economia del secà, que es caracteritza pel predomini de grans hisendes dedicades a l’explotació agropecuària en què residien diverses famílies d’arrendataris o parcers. En els seus voltants s’emplacen restes arqueològiques d’una vila romana, vinculada a la Via Augusta. Aquest jaciment posa de manifest l’existència d’un poblament des del món antic en el secà del Baix Segura.

Veure al mapa

El conjunto edificado es un fiel reflejo de la economía del secano, que se caracteriza por el predominio de grandes haciendas dedicadas a la explotación agropecuaria en las que residían varias familias de arrendatarios o aparceros. En sus inmediaciones se emplazan restos arqueológicos de una villa romana, vinculada a la Vía Augusta. Este yacimiento pone de manifiesto la existencia de un poblamiento desde el mundo antiguo en el secano del Bajo Segura.

Vista aerea de Los Montesinos

Et pot interessar