Ajudes a estudiants de Los Montesinos

Estàs a: Inici | Blog | Ajudes a estudiants de Los Montesinos
Termini de sol·licitud: de dimecres 26 d’octubre fins al 9 de novembre de 2022, tots dos inclosos.
Les ajudes estan destinades a estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior, batxillerat, ensenyaments artístics professionals i superiors i universitaris que durant el curs 2021- 22 cursaren una titulació acadèmica oficial amb validesa professional i /o acadèmica, sempre que aquests ensenyaments estiguen radicats fora del municipi de Los Montesinos i no existira oferta docent en aquest.
Les ajudes es distribuiran de manera equitativa entre les persones sol·licitants, amb un màxim de 150 euros per sol·licitud. L’import total que l’ajuntament destinarà a aquestes beques és de 6.000€.
Consulta les bases en la Seu Electrònica Municipal

Et pot interessar