En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament dels Montesinos, es podrà veure el llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic d’administració general, com a funcionari / a interí / a.

A continuació trobareu l’enllaç:

https://losmontesinos.sedelectronica.es/board//

 

Share This